Vores Blog

Naturterapi i Den Sociale Landsby

Naturterapi i Den Sociale Landsby

"Dette er en rejse fra isolation til fællesskab, fra bedøvelse til følelse, fra passiv modtager til aktiv deltager. Ud af hulen - ind i skoven" Bjørn, antropolog, pædagog i Den Sociale Landsby Den Sociale Landsby ligger midt i naturen. Vi har...

Det udviklende fællesskab

Det udviklende fællesskab

'Vores organisation består af et opholdssted, et botilbud  for voksne, og et levefællesskab vi kalder “ Den Sociale Landsby “.  På Botilbuddet bor der voksne  som har behov for specialpædagogisk støtte. På Opholdsstedet bor unge med psykosociale...