Vores Blog

Naturterapi i Den Sociale Landsby

Naturterapi i Den Sociale Landsby

"Dette er en rejse fra isolation til fællesskab, fra bedøvelse til følelse, fra passiv modtager til aktiv deltager. Ud af hulen - ind i skoven" Bjørn, antropolog, pædagog i Den Sociale Landsby Den Sociale Landsby ligger midt i naturen. Vi har...

Nogle af de værdier der er indlejret I mig

Nogle af de værdier der er indlejret I mig

Af Mette Bryndum, leder på Opholdsstedet i Hellebæk og AktivKollegiet, der ligger i den Sociale Landsby Jeg vil tale om 4 værdier jeg har med mig fra mit barndomshjem. Værdier der har stadig den dag i dag, lægger grund for min tilgang til verden og...

De uanede muligheder sammen med diagnosen

De uanede muligheder sammen med diagnosen

Af Mette Bryndum, leder af AktivKollegiet og Opholdsstedet i Hellebæk   Da jeg i 1994 startede som ung lærer her på Hellebæk, og sidenhen som skoleleder, var der meget få unge med diagnoser. Jeg kan huske hvordan vi i slutningen af 90érne, gradvist...

Det udviklende fællesskab – af Mette Bryndum

Det udviklende fællesskab – af Mette Bryndum

'Vores organisation består af et opholdssted, et botilbud  for voksne, og et levefællesskab vi kalder “ Den Sociale Landsby “.  På Botilbuddet bor der voksne  som har behov for specialpædagogisk støtte. På Opholdsstedet bor unge med psykosociale...

Guldpuden – En case story om uærbødighed og mod

Guldpuden – En case story om uærbødighed og mod

Her vil jeg fortælle om en ung pige der boede hos os i 2 år. Cecilie kommer som 16.årige med en beskrivelse, af hendes massive grænseoverskridende adfærd. Kommunen har defineret Cecilies sag som formålsløs, og hun bor derfor på gaden. Cecilies...