Vores Blog

Nogle af de værdier der er indlejret I mig

Nogle af de værdier der er indlejret I mig

Af Mette Bryndum, leder på Opholdsstedet i Hellebæk og AktivKollegiet, der ligger i den Sociale Landsby Jeg vil tale om 4 værdier jeg har med mig fra mit barndomshjem. Værdier der har stadig den dag i dag, lægger grund for min tilgang til verden og...

Naturterapi i Den Sociale Landsby

Naturterapi i Den Sociale Landsby

 Dette er også en rejse fra isolation til fællesskab, fra bedøvelse til følelse, fra passiv modtager til aktiv deltager. Ud af hulen - ind i skoven, af Bjørn, antropolog, pædagog i Den Sociale Landsby Den Sociale Landsby ligger midt i naturen. Vi...

De uanede muligheder sammen med diagnosen

De uanede muligheder sammen med diagnosen

Da jeg i 1994 startede som ung lærer her på Hellebæk, og sidenhen som skoleleder, var der meget få unge med diagnoser. Jeg kan huske hvordan vi i slutningen af 90érne, gradvist blev mere og mere optagede af at nogle børn kom med diagnoser. I...

Det udviklende fællesskab

Det udviklende fællesskab

Vores organisation består af et opholdssted, et botilbud  for voksne, og et levefællesskab vi kalder “ Den Sociale Landsby “.  På Botilbuddet bor der voksne  som har behov for specialpædagogisk støtte. På Opholdsstedet bor unge med psyko-sociale...

Guldpuden – En case story om uærbødighed og mod

Guldpuden – En case story om uærbødighed og mod

Her vil jeg fortælle om en ung pige der boede hos os i 2 år. Cecilie kommer som 16.årige med en beskrivelse, af hendes massive grænseoverskridende adfærd. Kommunen har defineret Cecilies sag som formålsløs, og hun bor derfor på gaden. Cecilies...