Den Sociale Landsby i Hellebæk er et Levefællesskab.  Vi er også et virksomheds- og interessefællesskab, der har til formål at skabe høj livskvalitet og inkluderende handlerum for mennesker, der befinder sig i grænselandet mellem psykiatrien, socialpædagogikken og samfundet.

Aktivkollegiet

Botilbud §107 & §85

Cafe Hellebæk

En socialpædagogisk virksomhed

Internship Abroad

Work-away

Den Sociale Landsby i Hellebæk er et Levefællesskab.  Vi er også et virksomheds- og interessefællesskab, der har til formål at skabe høj livskvalitet og inkluderende handlerum for mennesker, der befinder sig i grænselandet mellem psykiatrien, socialpædagogikken og samfundet.

Aktivkollegiet

Botilbud §107 & §85

Cafe Hellebæk

En socialpædagogisk virksomhed

Internship Abroad

Work-away

Kurser og Konferencer

Den Sociale Landsby i Hellebæk afholder løbende en række kurser og konferencer indenfor de fagområder vi arbejder med. Vi inviterer derfor også andre som er engageret i dette til at deltage i disse kurser. Vi har 70 pladser til rådighed, så i er velkomne til at benytte formularen under hvert kursus i har interesse i, så kontakter vi jer.

HIDDEN

Tekst kommer snart….

30/1-20 - Keld Fredens - "Natur og mental sundhed"

Hvis man vil have det godt inde, skal man ud. Halvdelen af landets befolkning bor i byer, og her tilbringer de det meste af tiden indendørs. De er kort sagt i underskud af natur, og det påvirker vore hjernen i en uheldig retning.

Naturen gavner vores mentale udvikling. En ”udehjerne” er langt sundere, og derfor er naturen et gratis sundhedstilbud uden bivirkninger. Hvordan det virker, har forskningen flere bud på.

Om Keld Fredens

Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han er uddannet læge og har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet. Derudover har han været rektor ved Skive Seminarium, samt udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik havde også Kjeld Fredens som redaktør, ligesom han har været censorformand ved Masteruddannelse i Læreprocesser ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet – og er modtager af FTF´s kulturpris 97.

14/5-20 - Peter Berliner - "Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik" AFLYST

Det er gennem det lærende fællesskab at der skabes muligheder for den enkelte for at ud- vikle sig frit – og dermed for den frie tanke i at udfolde sig. Det er gennem fællesskabets sikring af de almene civile og sociale rettigheder for alle at dette sker. Det er en fortløbende læringsproces, der omfatter dialog, samarbejde og tillid. Jeg vil give eksempler på, hvordan dette kan finde sted i forskellige former for pædagogisk praksis samt kort diskutere læringsteorier omkring en sådan praksis. Alt sammen for at åbne for en fælles dialog med Jer omkring udvikling af en pædagogik, der ikke modstiller fællesskab og individ, men som netop ser frigørelse af tanker og handlinger som en fælles proces.

Om Peter Berliner

Peter Berliner forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser med særligt henblik på helende læring i samfund, der pga. katastrofer eller anden nedbrydelse oplever en fragmentering af sociale strukturer og støttesystemer. Udgangspunktet tages i konkrete projekter – aktuelt i Grønland, Mexico og Danmark (flygtninge). En videreudvikling af community-psykologien til at kunne anvendes på dette område danner det teoretiske perspektiv for forskningen.

I et internationalt samarbejde om forskning i resiliens varetager denne del af forskningen især de læringsteoretiske aspekter ved social resiliens og community resiliens.

24/9-20 - Nora Bateson - "An ecology of food" (Eating Disorders in Contextual Perspective)

What is food? Food is agriculture, economy, culture, conversation, ancestral recipes, weavers of tables cloths, traditions of seasons, the perfect onion, and a child’s berry stained chin… Food is poetry, medicine, friendship, time, poison, economy. Ask the question “What is food?”– and the answer is not: “The stuff on my plate.” The answer is that food is about relationships. These relationships are formed between generations that sow seeds together, between man and nature, between the family members who eat together, it is in the conversations, in the heritage of the basket weaver who makes the baskets that are used to take food to neighbouring villages for market. It is in the relationships between towns… economically, socially, and so forth. Seeds used in ceremony, represent long-term linkages between people, nature, cycles, and attitudes toward the future.We will address the many aspects of food to see larger patterns of interaction.

Who is Nora Bateson
President of the IBI and Board Member — Filmmaker, writer, educator, Sweden, USA, Canada – Certified Warm Data Lab Host & Trainer
Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, as well as President of the International Bateson Institute based in Sweden. Her work asks the question “How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world?” An international lecturer, researcher and writer, Nora wrote, directed and produced the award-winning documentary, An Ecology of Mind, a portrait of her father, Gregory Bateson. Her work brings the fields of biology, cognition, art, anthropology, psychology, and information technology together into a study of the patterns in ecology of living systems.

4/3-21 - Søren Hertz - “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”

Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet.
Fokus må være på de nødvendige opgaver og processer, som børn og unge med deres symptomer sætter på dagsordenen.

Et for snævert fokus på symptomer gør det ikke muligt at skabe den bevægelse, som i sidste ende kan bidrage til, at symptomer ikke længere fylder. Fokus på samhørighed og transformativ læring.

Kvalitet handler om også at turde gøre det usædvanlige – i kærlighedens navn:
Lytte til andres invitationer, og samtidig også deltage med egne invitationer.

Om Søren Hertz

Søren Hertz er en af tidens vigtige stemmer – Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater og han er medstifter af Metalog, der bevæger sig på tværs af traditionelle fagforståelser. Han har skrevet to bøger : ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder” og “Børn og unge, psykiatri og samfund.”: Med disse to bøger placerer han sit fag i en anden forståelsesramme end det som har været normen i lang tid.

Kun 20 pladser. Søg om deltagelse her

Skriv en ansøgning om pladser til et af de kurser vi afholder, så vender vil tilbage til dig snarest.

Vores Blog

Naturterapi i Den Sociale Landsby

Naturterapi i Den Sociale Landsby

"Dette er en rejse fra isolation til fællesskab, fra bedøvelse til følelse, fra passiv modtager til aktiv deltager. Ud af hulen - ind i skoven" Bjørn, antropolog, pædagog i Den Sociale Landsby Den Sociale Landsby ligger midt i naturen. Vi har...

Det udviklende fællesskab

Det udviklende fællesskab

'Vores organisation består af et opholdssted, et botilbud  for voksne, og et levefællesskab vi kalder “ Den Sociale Landsby “.  På Botilbuddet bor der voksne  som har behov for specialpædagogisk støtte. På Opholdsstedet bor unge med psykosociale...